Consult

Bij een eerste consult inventariseert de Chiropractor uw gezondheidsklachten om de oorsprong van uw klachten goed te kunnen duiden. U neemt hiervoor samen met de chiropractor een uitgebreide vragenlijst door. Op basis daarvan wordt er een dossier aangemaakt en kan de Chiropractor enkele testen uitvoeren. Vervolgens wordt het behandelplan en het aantal te verwachten behandelingen met u besproken. Meestal zijn er meerdere behandelingen nodig om de pijn goed weg te krijgen. Hoeveel behandelingen en met welke frequentie is afhankelijk van de duur en de ernst van de pijnklacht in combinatie met u lichamelijke conditie.

Behandeling

Veel pijnklachten vinden hun oorsprong in de wervelkolom. Dit lichaamsdeel heeft veel kleine gewrichten waar snel iets aan kan mankeren. In sommige gevallen wordt daarbij een zenuw bekneld, waardoor de pijn kan uitstralen. In de Chiropractie wordt dit een subluxatie genoemd. Chiropractie maakt gebruik van specifieke druktechnieken in de wervelkolom. De Chiropractor is bekend met meerdere technieken om een subluxatie te behandelen. De behandeling en techniek wordt altijd afgestemd op uw specifieke situatie. Als de subluxatie verholpen is zal de pijn doorgaans snel verdwijnen.

Preventie

Na een aantal behandelingen zijn de klachten doorgaans verdwenen. Klachten kunnen echter terugkeren omdat het meestal om zwakke plekken in de wervelkolom gaat. Deze zwakke plekken zijn vaak al langer aanwezig waardoor er een gevoeligheid blijft bestaan. Preventie is dan ook zeer belangrijk, ook op momenten dat er geen pijnklachten aanwezig zijn. Voorkomen is immers beter dan genezen. Preventie kunt u zien als onderhoud van uw wervelkolom. Preventieve zorg is minder intensief en frequent maar kan er wel voor zorgen dat u zich langer fit zult voelen. De Chiropractor zal u adviseren over welke preventieve zorg het beste bij uw situatie past.